C# Yerel (Local) Ip Öğrenme

c_sharp_is_network_available

Merhaba,

Aşağıda yer alan LocalIPAddress fonksiyonu bilgisayarın yerel ip adresini geriye string olarak döndürür.

public string LocalIPAddress()
{
IPHostEntry host;
string localIP = “”;
host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
foreach (IPAddress ip in host.AddressList)
{
if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
{
localIP = ip.ToString();
break;
}
}
return localIP;
}