Delphi jpg resim boyutlandırma

bmp_to_jpg_delphi

Merhaba arkadaşlar,

Aşağıda yer alan BoyutlandırJpg fonksiyonu jpeg resmi, genişlik ve yükseklik olmak üzere 3 parametre alır. Gelen jpeg resmini, genişlik ve yükseklik değerine göre boyutlandırır geriye bu yeni boyutlu jpeg resmini döndürür.

function BoyutlandirJpg(degisecekjpg:TJPEGImage;width:integer;height:integer):TJPEGImage;
var
bmp : TBitmap;
r : TRect;
begin
bmp := TBitmap.Create;
try
r := Rect(0, 0, width, height);
bmp.Width := r.Right;
bmp.Height := r.Bottom;
bmp.Canvas.StretchDraw(r, degisecekjpg);
degisecekjpg.Assign(bmp);
//save it
BoyutlandirJpg:=degisecekjpg;
finally
bmp.Free;
end;
end;Delphi bitmap resmi jpeg formatında kaydetme

bmp_to_jpg_delphi

var
vJpg: TJpegImage;
vBmp: TBitmap;

begin
// boş bir bitmap oluştur

vBmp := TBitmap.Create;
try
// vBmp nesnesi ya dosyadan okunur ya da çizilir
CaptureScreen(vBmp); // “hasandedeoglu.com/delphi-ekran-goruntusu-alma/” adresindeki prosedür
// Jpg resim nesnesi oluşturur
vJpg := TJpegImage.Create;
try
vJpg.Assign(vBmp); //bmp nesnesi jpg’e aktarıldı
// resim sıkıştırma kalitesi orijinali 70tir
vJpg.CompressionQuality := 60;
// jpg formatında resim kaydedildi
vJpg.SaveToFile(‘hasandedeoglu.jpg’);
finally
vJpg.Free; //jpg resim nesnesi yok edildi
end;
finally
vBmp.Free; // bitmap nesnesi yok edildi
end;
end;