Tag Archives: alma

Delphi ekran görüntüsü alma

delphi_screen_capture

Merhaba arkadaşlar,

Aşağıda yer alan CaptureScreen prosedürü ile ekran görüntüsü alabilirsiniz. Gerekli açıklamalar açıklama satırlarında yazılmıştır

procedure CaptureScreen(ABitmap: TBitmap);
var
vDesktopDC: HDC; // Masaüstü penceresinin aygıt içerik tanıtıcısı saklamak için değişken
bmp : TBitmap;
r : TRect;

begin
// mevcut masaüstü penceresinin aygıt içerik tanıtıcısını al
vDesktopDC := GetWindowDC(GetDesktopWindow);
try
// Tbitmap parametresi ile oluşturulacak resmin piksel kalitesi ve boyutları ayarlanıyor
ABitmap.PixelFormat := pf24bit;
ABitmap.Height := Screen.Height;
ABitmap.Width := Screen.Width;
// ABitmap içine masaüstünün resmini çizer
BitBlt(ABitmap.Canvas.Handle, 0, 0, ABitmap.Width, ABitmap.Height, vDesktopDC, 0, 0,SRCCOPY);
finally
// Bunun masaüstü aygıtı ile yapılmış olduğunun işareti
ReleaseDC(GetDesktopWindow, vDesktopDC);
end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
vBmp: TBitmap;

begin
// boş bir bitmap oluşturduk
vBmp := TBitmap.Create;
try

CaptureScreen(vBmp);
vBmp.SaveToFile(“hasandedeoglu.bmp”); //programın exe dosyasının yanına ekran görüntüsünü kaydettik
finally
vBmp.Free; //vBmp nesnesini bellekten yok ettik
end;
end;Android Programlama Ders 08 Farklı Aktivitede Gelen Mesajı Alma

featured

Merhaba,

Önceki makalemizde butona tıkladıktan sonra EditText içerisindeki mesajı DisplayMessageActivity’e göndermiştik. Henüz bu makaleyi okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz: Android Programlama Ders 07 Buton Tıklama Olayları Şimdi ise DisplayMessageActivity’e gelen bu mesajı okuyacağız.

Her aktivite bir intent tarafından çağrılır. getIntent() metodunu kullanarak intent çağrılıp kullanılabilir. Read more