Delphi bitmap resmi jpeg formatında kaydetme

var
vJpg: TJpegImage;
vBmp: TBitmap;

begin
// boş bir bitmap oluştur

vBmp := TBitmap.Create;
try
// vBmp nesnesi ya dosyadan okunur ya da çizilir
CaptureScreen(vBmp); // “hasandedeoglu.com/delphi-ekran-goruntusu-alma/” adresindeki prosedür
// Jpg resim nesnesi oluşturur
vJpg := TJpegImage.Create;
try
vJpg.Assign(vBmp); //bmp nesnesi jpg’e aktarıldı
// resim sıkıştırma kalitesi orijinali 70tir
vJpg.CompressionQuality := 60;
// jpg formatında resim kaydedildi
vJpg.SaveToFile(‘hasandedeoglu.jpg’);
finally
vJpg.Free; //jpg resim nesnesi yok edildi
end;
finally
vBmp.Free; // bitmap nesnesi yok edildi
end;
end;Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.