Delphi Text Dosyası İşlemleri

Merhaba,

Kullanacağımız kütüphane FileCtrl kütüphanesidir
Uses FileCtrl ; 

Aşağıda yer alan NewTxt prosedürü C:\ek.txt yoluna içinde “hasandedeoglu.com – bilisim teknolojilerine dair sohbetler…” yazılı olan bir text dosyası kaydeder. ek.txt dosyası var ise üzerine yazar
procedure NewTxt;

var
f: Textfile;
begin
AssignFile(f, ‘c:\ek.txt’); {Dosya atandı}
ReWrite(f); {ek.txt isminde yeni bir dosya oluşturuldu}
Writeln(f, ‘hasandedeoglu.com – bilisim teknolojilerine dair sohbetler…’);
Closefile(f); {F yani ek.txt kapatıldı}
end;

Aşağıda yer alan OpenTxt prosedürü var olan bir text dosyasını açar ve üzerinde değişiklik yapar
procedure OpenTxt;
var
F: Textfile;
begin
AssignFile(f, ‘c:\ek.txt’); {Dosya atandı}
Append(f); {Dosyayı düzenleme amaçlı açtı}
Writeln(f, ‘hasandedeoglu.com – bilisim teknolojilerine dair sohbetler…’);
Closefile(f); {F dosyası kapatıldı}
end;

Aşağıda yer alan ReadTxt prosedürü var olan bir text dosyasını açar ve ilk satırını gösterir
procedure ReadTxt;
var
F: Textfile;
str: string;
begin
AssignFile(f, ‘c:\ek.txt’); {Dosya atandı}
Reset(f); {Dosyayı okuma amaçlı açtı}
Readln(f, str);
ShowMessage(‘Text dosyasının ilk satırı:’ + str);
Closefile(f); {F dosyasını kapat}
end;Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.