C# Rastgele Sayı Üretme – 4 Rakamlı Çekiliş Uygulaması

Merhaba arkadaşlar,

İş, güç, projeler vs derken uzun süredir yazmadığımı farkettim. Geçen gün bir çekiliş yapmam gerekiyordu ve çekiliş sonucu 4 rakam üretmeliydim. Oluşacak sayı 0000 ile 9999 arasında olması gerekiyordu. Kolları sıvadım ve 5dk içerisinde kaynak kodlarını da sizinle paylaştığım küçük ve basit bir proje ortaya çıktı.

Belki bir arkadaşa ilham verir, küçük bir işini tamamlar diyerekten paylaşmak istedim.

Projeyi indirmeden rastgegle sayı üreten C# kodu nedir diye sormak isterseniz de:
Random rnd = new Random();
rnd.Next(0, 4); //0 dahil 4 hariç 0 ile 4 arasında rastgele bir sayı döndürür.

Projeyi indirmek için tıklayın

C# Yerel (Local) Ip Öğrenme

Merhaba,

Aşağıda yer alan LocalIPAddress fonksiyonu bilgisayarın yerel ip adresini geriye string olarak döndürür.

public string LocalIPAddress()
{
IPHostEntry host;
string localIP = “”;
host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
foreach (IPAddress ip in host.AddressList)
{
if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
{
localIP = ip.ToString();
break;
}
}
return localIP;
}Delphi jpg resim boyutlandırma

Merhaba arkadaşlar,

Aşağıda yer alan BoyutlandırJpg fonksiyonu jpeg resmi, genişlik ve yükseklik olmak üzere 3 parametre alır. Gelen jpeg resmini, genişlik ve yükseklik değerine göre boyutlandırır geriye bu yeni boyutlu jpeg resmini döndürür.

function BoyutlandirJpg(degisecekjpg:TJPEGImage;width:integer;height:integer):TJPEGImage;
var
bmp : TBitmap;
r : TRect;
begin
bmp := TBitmap.Create;
try
r := Rect(0, 0, width, height);
bmp.Width := r.Right;
bmp.Height := r.Bottom;
bmp.Canvas.StretchDraw(r, degisecekjpg);
degisecekjpg.Assign(bmp);
//save it
BoyutlandirJpg:=degisecekjpg;
finally
bmp.Free;
end;
end;Delphi bitmap resmi jpeg formatında kaydetme

var
vJpg: TJpegImage;
vBmp: TBitmap;

begin
// boş bir bitmap oluştur

vBmp := TBitmap.Create;
try
// vBmp nesnesi ya dosyadan okunur ya da çizilir
CaptureScreen(vBmp); // “hasandedeoglu.com/delphi-ekran-goruntusu-alma/” adresindeki prosedür
// Jpg resim nesnesi oluşturur
vJpg := TJpegImage.Create;
try
vJpg.Assign(vBmp); //bmp nesnesi jpg’e aktarıldı
// resim sıkıştırma kalitesi orijinali 70tir
vJpg.CompressionQuality := 60;
// jpg formatında resim kaydedildi
vJpg.SaveToFile(‘hasandedeoglu.jpg’);
finally
vJpg.Free; //jpg resim nesnesi yok edildi
end;
finally
vBmp.Free; // bitmap nesnesi yok edildi
end;
end;Delphi ekran görüntüsü alma

Merhaba arkadaşlar,

Aşağıda yer alan CaptureScreen prosedürü ile ekran görüntüsü alabilirsiniz. Gerekli açıklamalar açıklama satırlarında yazılmıştır

procedure CaptureScreen(ABitmap: TBitmap);
var
vDesktopDC: HDC; // Masaüstü penceresinin aygıt içerik tanıtıcısı saklamak için değişken
bmp : TBitmap;
r : TRect;

begin
// mevcut masaüstü penceresinin aygıt içerik tanıtıcısını al
vDesktopDC := GetWindowDC(GetDesktopWindow);
try
// Tbitmap parametresi ile oluşturulacak resmin piksel kalitesi ve boyutları ayarlanıyor
ABitmap.PixelFormat := pf24bit;
ABitmap.Height := Screen.Height;
ABitmap.Width := Screen.Width;
// ABitmap içine masaüstünün resmini çizer
BitBlt(ABitmap.Canvas.Handle, 0, 0, ABitmap.Width, ABitmap.Height, vDesktopDC, 0, 0,SRCCOPY);
finally
// Bunun masaüstü aygıtı ile yapılmış olduğunun işareti
ReleaseDC(GetDesktopWindow, vDesktopDC);
end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
vBmp: TBitmap;

begin
// boş bir bitmap oluşturduk
vBmp := TBitmap.Create;
try

CaptureScreen(vBmp);
vBmp.SaveToFile(“hasandedeoglu.bmp”); //programın exe dosyasının yanına ekran görüntüsünü kaydettik
finally
vBmp.Free; //vBmp nesnesini bellekten yok ettik
end;
end;1 2 3 6